Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek houdende een overeenkomst inzake de eventuele terugzending van het na opwerking van bestraalde reactorbrandstof resterend radioactief afval

Algemeen

Verdragsnummer
000852
Datum totstandkoming
29-05-1979
Plaats totstandkoming
Parijs
Voorlopige toepassing
In werking
17-08-1981
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
1979, 116
1981, 208
2009, 41
2010, 210
2012, 93
2014, 17
Kamerstuk
15920
Goedkeuringswet
1981, 347
Geconsolideerde tekst
0003914

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
17-08-1981
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
CuraƧao
Sint Maarten

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .