Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart

Algemeen

Verdragsnummer
007367
Datum totstandkoming
09-09-1996
Plaats totstandkoming
Straatsburg
Voorlopige toepassing
In werking
01-11-2009
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
1996, 293
1997, 97
2010, 180
2010, 260
2011, 4
2011, 246
2013, 9
2017, 11
2018, 23
2019, 14
Kamerstuk
25851
Goedkeuringswet
1998, 687
Geconsolideerde tekst
0001441

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
01-11-2009
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Partijen

Partijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige toepassing Ratificatie

O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie
R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving
T=Toetreding
VG=Voortgezette gebondenheid
NB=Niet bekend

In werking Opzegging Buiten werking
België 09-09-1996 22-09-2009 (R) 01-11-2009
Duitsland 09-09-1996 10-03-2004 (R) 01-11-2009
Frankrijk 09-09-1996 15-09-2005 (R) 01-11-2009
Luxemburg 09-09-1996 14-05-2002 (R) 01-11-2009
Nederlanden, het Koninkrijk der 09-09-1996 10-07-2000 (R) 01-11-2009
Zwitserland 09-09-1996 16-07-1998 (R) 01-11-2009

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Wijziging van Aanhangsel III van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 02-12-2009 Straatsburg
Wijziging van Aanhangsel IV van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 02-12-2009 Straatsburg
Wijziging van Aanhangsel V van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 18-03-2010 Straatsburg
Wijzigingen van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 08-06-2010 Brussel
Wijzigingen van Bijlagen 1 en 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 28-06-2012 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2013-II-4) 12-12-2013 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2013-II-6) 12-12-2013 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2015-I-3) 30-06-2015 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2015-II-3) 18-12-2015 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2016-I-5) 28-06-2016 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2016-II-4) 15-12-2016 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2016-II-5) 15-12-2016 Straatsburg
Wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart en van de Uitvoeringsregeling van dit Verdrag (Besluit CDNI 2017-I-4) 22-06-2017 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2017-I-5) 22-06-2017 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2018-I-2) 21-06-2018 Straatsburg

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .