Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Depositaire verdragen

Zoeken

Titel

U kunt hier zoeken op basis van één of meerdere woorden die voorkomen in de titel. Wanneer u een woord invoert, wordt er exact op deze term gezocht. Indien u op een woordsamenstelling wilt zoeken, kunt u gebruik maken van een ‘*’. Bijvoorbeeld met de zoekterm ‘milieu*’ vindt u ook ‘milieuvervuiling’ en ‘milieubeheer’. Ook kunt u hier zoeken door de verkorte titel (bijv. MARPOL) in te voeren.

Totstandkoming

U kunt hier zoeken op “datum totstandkoming” door alleen het eerste datumvakje in te vullen (“van”).

Tractatenblad / Staatsblad

Overig

U kunt optioneel aangeven naar wat voor verdrag u zoekt: alle typen, alleen bilaterale, alleen multilaterale, alleen plurilaterale of een combinatie van deze drie opties. Een bilateraal verdrag geldt tussen het Koninkrijk der Nederlanden en één andere partij. Een multilateraal verdrag geldt tussen het Koninkrijk en meerdere partijen. Een plurilateraal verdrag geldt tussen een beperkte groep van drie of meer partijen.

U kunt hier aangeven of u alleen de verdragen wilt zien waar het Koninkrijk der Nederlanden depositaris van is.

U kunt hiermee alle verdragen die buiten werking zijn getreden voor het Europese deel van Nederland uitsluiten.

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .