Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël

Algemeen

Verdragsnummer 000109
Datum totstandkoming 25-04-1984
Plaats totstandkoming Jeruzalem
Voorlopige toepassing
In werking 01-09-1985
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
  • 1984, 65En. vert. Ne 01-09-2001: Verdrag
  • 1985, 96correcties, goedkeuring en inwerkingtreding
  • 2001, 142vermelding totstandkoming Wijzigingsverdrag op 17-07-2001
  • 2004, 32wijziging Verdrag
Kamerstuk 0000140519
Geconsolideerde tekst 0002871

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-09-1985
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven