Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken

De Verdragenbank bevat de gegevens van de verdragen, waarbij het Koninkrijk der Nederlanden partij is. Verdragsgegevens zijn onder andere de datum en de plaats van de totstandkoming, de datum van inwerkingtreding, de vindplaats van de verdragstekst, de partijen (landen, gebiedsdelen en internationale organisaties) en de datum van bekrachtiging, de gelding voor Europees Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en/of het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), eventuele voorbehouden, verklaringen en bezwaren en de verbanden tussen verdragen.

Nieuwe of gewijzigde verdragen afgelopen periode

Depositair

Het Koninkrijk der Nederlanden is depositaris van ongeveer 100 verdragen. De taak van een depositaris is het bijhouden van de administratie van een verdrag. De tekst van een verdrag bepaalt welke staat of internationale organisatie de depositaris is. De administratie betreft gegevens over het in werking treden en buiten werking treden van verdragen, de partijen bij het verdrag, de gemaakte voorbehouden en de afgelegde verklaringen.

Zodra er wijzigingen optreden in de verdragsgegevens van een van de depositaire verdragen publiceert het Koninkrijk der Nederlanden een notificatie in de Verdragenbank bij het betreffende verdrag en in het overzicht “Recente depositaire notificaties”. U kunt zich abonneren op de e-mailservice depositaire notificaties, waardoor u nieuwe publicaties automatisch zult ontvangen op uw e-mailadres. Zie de optie “Abonneren depositaire notificaties”, rechts bovenaan op deze pagina.

De notificaties geven de laatste wijzigingen weer, maar een volledig en actueel overzicht van de verdragsgegevens is beschikbaar in de Verdragenbank. De wijzigingen, vermeld in de notificaties, zijn reeds verwerkt in de Verdragenbank.

Depositaire verdragen

Meer informatie

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .