Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Depositair

Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken

Algemeen

Verdragsnummer 000388
Datum totstandkoming 22-12-1986
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 1990, 41Fr, En; vert. Ne

Gewaarmerkt afschrift

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Argentinië 04-10-1991 04-10-1991 (R)
Moldavië 24-12-1997 (T)
Nederlanden, het Koninkrijk der 02-02-1990
Slowakije
Tsjechië
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) 22-12-1986
Naar boven