Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Depositair

Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen

Algemeen

Verdragsnummer 000691
Datum totstandkoming 25-10-1980
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 01-05-1988
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
  • 1989, 114Fr, En, vert. Ne; inwerkingtreding verdrag
  • 1992, 56goedkeuring; inwerkingtreding Nederland
  • 1994, 101partijgegevens
  • 1996, 323corr. En, corr. vert. Ne
  • 2014, 189corr. En, partijoverzicht
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1991, 678
Geconsolideerde tekst 0002024

Gewaarmerkt afschrift

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-06-1992
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Albanië 15-10-2007 (T) 01-01-2008
Belarus 18-12-1997 (T) 01-03-1998
Bosnië en Herzegovina 23-08-1993 (VG) 06-03-1992
Brazilië 15-11-2011 (T) 01-02-2012
Bulgarije 23-11-1999 (T) 01-02-2000
Costa Rica 16-03-2016 (T) 01-06-2016
Cyprus 27-07-2000 (T) 01-10-2000
Duitsland 25-10-1980
Estland 02-02-1996 (T) 01-05-1996
Finland 12-09-1985 13-06-1988 (R) 01-09-1988
Frankrijk 25-10-1980 22-12-1982 (R) 01-05-1988
Griekenland 25-10-1980
Italië 26-05-1988
Joegoslavië (< 25-06-1991) 12-07-1988 12-07-1988 (R) 01-10-1988
Kazachstan 29-01-2015 (T) 01-04-2015
Kroatië 23-04-1993 (VG) 08-10-1991
Letland 20-12-1999 (T) 01-03-2000
Litouwen 04-08-2000 (T) 01-11-2000
Luxemburg 13-04-1981 06-02-2003 (R) 01-05-2003
Malta 24-02-2011 (T) 01-05-2011
Marokko 16-09-1981
Montenegro 01-03-2007 (VG) 03-06-2006
Nederlanden, het Koninkrijk der 15-09-1989 02-03-1992 (R) 01-06-1992
Noord-Macedonië 20-09-1993 (VG) 17-11-1991
Polen 10-08-1992 (T) 01-11-1992
Roemenië 21-08-2003 (T) 01-11-2003
Servië 19-04-2001 (VG) 27-04-1992
Slovenië 08-06-1992 (VG) 25-06-1991
Slowakije 19-09-2002 11-03-2003 (R) 01-06-2003
Spanje 12-01-1987 08-02-1988 (R) 01-05-1988
Tsjechië 28-04-2000 03-04-2001 (R) 01-07-2001
Turkije 07-07-2004
Zweden 15-01-1987 15-01-1987 (R) 01-05-1988
Zwitserland 21-05-1985 28-10-1994 (R) 01-01-1995

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering 01-03-1954 's-Gravenhage
Naar boven