Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Depositair

Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken

Algemeen

Verdragsnummer 000878
Datum totstandkoming 14-03-1978
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 01-05-1991
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1989, 391
Geconsolideerde tekst 0002012

Gewaarmerkt afschrift

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-05-1991
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Australië 09-07-1980 29-12-1987 (R) 01-05-1991
Egypte 14-03-1978
Finland 24-09-1980
Luxemburg 14-03-1978 13-02-1991 (R) 01-05-1991
Nederlanden, het Koninkrijk der 11-09-1987 12-10-1989 (R) 01-05-1991
Portugal 26-05-1978
Naar boven