Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Depositair

Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging

Algemeen

Verdragsnummer 000879
Datum totstandkoming 14-03-1978
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 01-05-1992
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1991, 397
Geconsolideerde tekst 0002013

Gewaarmerkt afschrift

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-10-1992
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba 01-10-1992
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Argentinië 05-02-1992 05-02-1992 (R) 01-05-1992
Frankrijk 14-03-1978 03-09-1985 (R) 01-05-1992
Nederlanden, het Koninkrijk der 11-09-1987 21-07-1992 (R) 01-10-1992
Portugal 26-05-1978 04-03-1982 (R) 01-05-1992
Naar boven