Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Depositair

Overeenkomst tot regeling van de politie der visserij in de Noordzee, buiten de territoriale wateren

Algemeen

Verdragsnummer 001863
Datum totstandkoming 06-05-1882
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 15-05-1884
Terugwerkende kracht
Buiten werking 26-09-1976
Tractatenblad
  • 1963, 135inwerkingtreding + opzegging VK
  • 1976, 118opzegging + proces verbaal
  • 1952, 37sub 2: toepasselijk en verbindend t.a.v. BRD
Staatsblad 1884, 40
Goedkeuringswet 1883, 73

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 15-05-1884 26-09-1976
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 06-05-1882 15-03-1884 (R) 15-05-1884 01-05-1968 26-09-1976
Denemarken 06-05-1882 15-03-1884 (R) 15-05-1884 21-04-1967 26-09-1976
Duitsland 06-05-1882 15-03-1884 (R) 15-05-1884 23-08-1969 26-09-1976
Frankrijk 06-05-1882 15-03-1884 (R) 15-05-1884 25-09-1967 26-09-1976
Nederlanden, het Koninkrijk der 06-05-1882 15-03-1884 (R) 15-05-1884 11-05-1971 26-09-1976
Verenigd Koninkrijk 06-05-1882 15-03-1884 (R) 15-05-1884 26-04-1963 15-05-1964
Naar boven