Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Maleisië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Algemeen

Verdragsnummer 002229
Datum totstandkoming 07-03-1988
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 02-02-1989
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
  • 1988, 27En, Ne
  • 1989, 12goedkeuring; inwerkingtreding
  • 1999, 34wijziging
  • 2010, 17En, Ne Protocol tot wijziging d.d. 04-12-2009
  • 2011, 21goedkeuring, inwerkingtreding Protocol d.d. 04-12-2009
  • 2019, 154corr. En
Kamerstuk 0000095736
Geconsolideerde tekst 0002801

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 02-02-1989
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven