Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Depositair

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten

Algemeen

Verdragsnummer 002380
Datum totstandkoming 02-10-1973
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 01-10-1977
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
  • 1974, 84Fr, En, vert. Ne
  • 1977, 110correctie vert. Ne; inwerkingtreding Verdrag
  • 1979, 112goedkeuring; inwerkingtreding Nederland
  • 1994, 97inwerkingtreding Aruba
  • 2011, 252inwerkingtreding BES, CU, SM
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1979, 136
Geconsolideerde tekst 0001996

Gewaarmerkt afschrift

Opmerking

Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 01-09-1979 tot 10-10-2010.

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-09-1979
Nederland (Bonaire) 10-10-2010
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010
Nederland (Saba) 10-10-2010
Aruba 01-01-1986
Curaçao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 24-03-1976
Finland 10-08-1992 10-08-1992 (R) 01-11-1992
Frankrijk 18-12-1973 19-07-1977 (R) 01-10-1977
Italië 06-02-1975
Joegoslavië (< 25-06-1991) 15-12-1976 15-12-1976 (R) 01-10-1977
Kroatië 22-01-1994 (VG) 08-10-1991
Luxemburg 02-10-1973 31-05-1985 (R) 01-08-1985
Montenegro 01-03-2007 (VG) 03-06-2006
Nederlanden, het Koninkrijk der 02-10-1973 27-06-1979 (R) 01-09-1979
Noord-Macedonië 20-09-1993 (VG) 17-11-1991
Noorwegen 02-10-1973 13-10-1976 (R) 01-10-1977
Portugal 10-10-1973
Servië 26-04-2001 (VG) 27-04-1992
Slovenië 08-06-1992 (VG) 25-06-1991
Spanje 11-03-1987 23-11-1988 (R) 01-02-1989
Naar boven