Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming

Algemeen

Verdragsnummer 002934
Datum totstandkoming 10-06-1970
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking 01-07-1972
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
 • 1970, 155Ne, Fr; Ne gemeenschappelijke memorie van toelichting
 • 1972, 72goedkeuring; inwerkingtreding
 • 1972, 150Ne beschikking d.d. 30-08-1972
 • 1976, 108Ne beschikking d.d. 24-05-1976
 • 1983, 9verwijzing naar wijzigingsprotocol d.d. 20-06-1977
 • 1984, 112verwijzing naar beschikkingen d.d. 27-04-1983 en 20-12-1983
 • 1987, 2Ne beschikkingen d.d. 27-04-1983, 20-12-1983 en 24-09-1984
 • 1987, 121Ne beschikking d.d. 23-06-1987
 • 1992, 150Ne beschikking d.d. 18-06-1990
 • 1997, 252Ne beschikkingen d.d. 02-10-1996
 • 2002, 11Ne beschikking d.d. 17-12-1998
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1972, 269
Geconsolideerde tekst 0004239

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-07-1972
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 10-06-1970 05-08-1971 (R) 01-07-1972
Luxemburg 10-06-1970 13-01-1972 (R) 01-07-1972
Nederlanden, het Koninkrijk der 10-06-1970 31-05-1972 (R) 01-07-1972
Naar boven