Verdrag

Depositair

Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging

Algemeen

Verdragsnummer 003781
Datum totstandkoming 01-08-1989
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1996, 456
Geconsolideerde tekst 0002000

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Argentinië 24-01-1990
Luxemburg 23-02-1995
Nederlanden, het Koninkrijk der 12-01-1994 27-09-1996 (R) 17-12-2014
Zwitserland 01-08-1989
Naar boven