Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Depositair

Verdrag tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen inzake de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen

Algemeen

Verdragsnummer 004852
Datum totstandkoming 13-11-1991
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk kst-
Geconsolideerde tekst 0003140

Gewaarmerkt afschrift

Opmerking

Voorlopige toepassing tussen (Europees) Nederland en Duitsland vanaf 09-12-1997; tussen bovengenoemde partijen en Letland vanaf 13-09-2004; tussen Duitsland, Letland en Aruba/Nederlandse Antillen vanaf 16-05-2005; en tussen het (gehele) Koninkrijk der Nederlanden, Duitsland en Letland vanaf 10-10-2010.

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 09-12-1997
Nederland (Bonaire) 10-10-2010
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010
Nederland (Saba) 10-10-2010
Aruba 16-05-2005
Curaçao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 13-11-1991
Cyprus 16-11-2005 (T)
Denemarken 13-11-1991
Duitsland 13-11-1991 10-09-1997 (R)
Frankrijk 13-11-1991
Griekenland 13-11-1991
Italië 13-11-1991
Letland 15-06-2004 (T)
Luxemburg 13-11-1991
Nederlanden, het Koninkrijk der 13-11-1991 17-11-1993 (R)
Portugal 06-10-1995
Spanje 13-11-1991 09-02-1994 (R)
Naar boven