Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Depositair

Internationaal Sanitair Verdrag voor de Luchtvaart

Algemeen

Verdragsnummer 005852
Datum totstandkoming 12-04-1933
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 01-08-1935
Terugwerkende kracht
Buiten werking 01-10-1952
Tractatenblad
  • 1951, 110vert. Ne zoals gewijzigd 15-12-1944
  • 1954, 53buitenwerkingtreding
Staatsblad 1935, 201
Goedkeuringswet 1934, 168

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-08-1935 01-10-1952
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven