Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben

Algemeen

Verdragsnummer
006821
Datum totstandkoming
15-06-1957
Plaats totstandkoming
Nice
Voorlopige toepassing
In werking
08-04-1961
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
1958, 76
1959, 89
1962, 67
1967, 39
1979, 93
Kamerstuk
6618
Geconsolideerde tekst
0005056

Opmerking

In de verdragsrelaties tussen partijen blijft deze Overeenkomst van toepassing, indien een van de partijen geen herzieningsverdrag heeft bekrachtigd. Dit geldt voor de volgende partijen: Libanon en Tunesië.

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
20-08-1962
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Partijen

Partijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige toepassing Ratificatie

O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie
R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving
T=Toetreding
VG=Voortgezette gebondenheid
NB=Niet bekend

In werking Opzegging Buiten werking
Libanon 15-06-1957 30-05-1960 (R) 08-04-1961
Tunesië 24-02-1967 (T) 29-05-1967

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .