Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Maleisië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol ondertekend te 's-Gravenhage op 7 maart 1988

Algemeen

Verdragsnummer 007432
Datum totstandkoming 04-12-1996
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 05-02-1999
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
  • 1997, 13En, Ne: Protocol en vanaf blz. 14 En, Vert: briefwisseling
  • 1999, 35goedkeuring; inwerkingtreding Protocol en de in de brieven vervatte overeenkomst
Kamerstuk 25345
Goedkeuringswet 1997, 742
Geconsolideerde tekst 0002801

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 05-02-1999
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven