Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Russische Federatie tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Algemeen

Verdragsnummer 007466
Datum totstandkoming 16-12-1996
Plaats totstandkoming Moskou
Voorlopige toepassing
In werking 27-08-1998
Terugwerkende kracht
Buiten werking 01-01-2022
Tractatenblad
  • 1997, 30En, Ne; Verdrag met Protocol
  • 1998, 206goedkeuring; inwerkingtreding
  • 2022, 1buitenwerkingtreding
Kamerstuk 25347
Geconsolideerde tekst 0001303

Opmerking

Het verdrag is op 7 juni 2021 door de Russische Federatie opgezegd. Ingevolge artikel 31 van het verdrag treedt het verdrag op 1 januari 2022 buiten werking. De Tweede Kamer is door Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën op 7 juni 2021 per brief geïnformeerd over de opzegging. De brief is raadpleegbaar via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/07/kamerbrief-over-beeindiging-verdrag-ter-voorkoming-van-dubbele-belasting-nederland-rusland

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 27-08-1998 01-01-2022
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven