Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Depositair

Protocol tot instelling van een Adviserende Interparlementaire Beneluxraad

Algemeen

Verdragsnummer 008060
Datum totstandkoming 24-07-1953
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 1954, 28Ne, Fr
Geconsolideerde tekst 0002018

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 24-07-1953
Luxemburg 24-07-1953
Nederlanden, het Koninkrijk der 24-07-1953

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Overeenkomst nopens de instelling van een Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 05-11-1955 Brussel
Naar boven