Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Depositair

Protocol betreffende de coördinatie van de economische en sociale politiek

Algemeen

Verdragsnummer 008061
Datum totstandkoming 24-07-1953
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing 24-07-1953
In werking 24-07-1956
Terugwerkende kracht
Buiten werking 01-11-1960
Tractatenblad
  • 1954, 27Ne, Fr; voorlopige toepassing
  • 1954, 34toegevoegde overeenkomst d.d. 16-11-1953
  • 1955, 64verlenging voorlopige toepassing
  • 1955, 103verlenging voorlopige toepassing
  • 1956, 127goedkeuring; inwerkingtreding
  • 1960, 156buitenwerkingtreding
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1956, 139

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 24-07-1953 24-07-1956 01-11-1960
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 24-07-1953 20-07-1956 (R) 24-07-1956 01-11-1960
Luxemburg 24-07-1953 29-06-1955 (R) 24-07-1956 01-11-1960
Nederlanden, het Koninkrijk der 24-07-1953 24-07-1956 (R) 24-07-1956 01-11-1960
Naar boven