Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de rechtszitting van een Schots Hof in Nederland

Algemeen

Verdragsnummer 008737
Datum totstandkoming 18-09-1998
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 08-01-1999
Terugwerkende kracht
Buiten werking 15-03-2002
Tractatenblad
  • 1998, 237En; Verdrag met bijlagen
  • 1999, 1vert. Ne; inwerkingtreding; en briefwisseling 18-09-1998 inz.'contempt of court'
  • 1999, 208notawisseling van 16-12-1999 tot verlenging, parlement en inwerkingtreding daarvan
  • 2007, 172buitenwerkingtreding
Kamerstuk 26221

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 08-01-1999 15-03-2002
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven