Verdrag

Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "EUROCONTROL"

Algemeen

Verdragsnummer 008954
Datum totstandkoming 13-12-1960
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking 01-03-1963
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 6738 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0004802

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-03-1963
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 13-12-1960 13-03-1962 (R) 01-03-1963
Duitsland 13-12-1960 08-02-1963 (R) 01-03-1963
Frankrijk 13-12-1960 28-02-1963 (R) 01-03-1963
Ierland 23-12-1964 (T) 01-01-1965
Luxemburg 13-12-1960 06-02-1962 (R) 01-03-1963
Nederlanden, het Koninkrijk der 13-12-1960 10-10-1962 (R) 01-03-1963
Verenigd Koninkrijk 13-12-1960 03-08-1962 (R) 01-03-1963

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Protocol inzake het overgangstijdvak voorafgaande aan de inwerkingtreding van het "EUROCONTROL"-Verdrag 13-12-1960 Brussel

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "EUROCONTROL" van 13 december 1960 12-02-1981 Brussel
Additioneel Protocol bij het Internationale Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "EUROCONTROL" 06-07-1970 Brussel
Protocol tot consolidatie van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "EUROCONTROL" van 13 december 1960 zoals meermalen gewijzigd 27-06-1997 Brussel
Protocol tot toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "EUROCONTROL" van 13 december 1960, zoals meermalen gewijzigd en door het Protocol van 27 juni 1997 geconsolideerd 08-10-2002 Brussel
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart inzake het verlenen van luchtvaartdiensten aan het operationele luchtverkeer 28-08-2017 Brussel
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en EUROCONTROL met betrekking tot het uitvoeren van taken voor luchtruimbeheer 24-04-2020 Brussel
Besluit nr. 70 van de Permanente Commissie tot wijziging van Bijlage 1 met betrekking tot de Statuten van het Agentschap bij het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "EUROCONTROL", gewijzigd bij het Protocol ondertekend te Brussel op 12 februari 1981 26-06-1997 Brussel
Besluit nr. 73 van de Permanente Commissie tot wijziging van Bijlage 1 met betrekking tot de Statuten van het Agentschap bij het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "EUROCONTROL", gewijzigd bij het Protocol ondertekend te Brussel op 12 februari 1981 09-12-1997 Brussel
Besluit nr. 81 van de Permanente Commissie tot wijziging van Bijlage 1 met betrekking tot de Statuten van het Agentschap bij het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "EUROCONTROL", gewijzigd bij het Protocol ondertekend te Brussel op 12 februari 1981 12-11-1999 Brussel
Besluit nr. 52 van de Permanente Commissie tot wijziging van Bijlage 1 met betrekking tot de Statuten van het Agentschap bij het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "EUROCONTROL", gewijzigd bij het Protocol ondertekend te Brussel op 12 februari 1981 03-07-1990 Brussel
Besluit nr. 76 van de Permanente Commissie tot wijziging van Bijlage 1 met betrekking tot de Statuten van het Agentschap bij het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "EUROCONTROL", gewijzigd bij het Protocol ondertekend te Brussel op 12 februari 1981 13-11-1998 Brussel
Besluit nr. 102 van de Permanente Commissie tot wijziging van Bijlage 1 met betrekking tot de Statuten van het Agentschap bij het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "EUROCONTROL", gewijzigd bij het Protocol ondertekend te Brussel op 12 februari 1981 05-11-2004 Brussel
Besluit nr. 107 van de Permanente Commissie tot wijziging van Bijlage 1 met betrekking tot de Statuten van het Agentschap bij het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "EUROCONTROL", gewijzigd bij het Protocol ondertekend te Brussel op 12 februari 1981 09-06-2006 Brussel
Besluit nr. 131 van de Permanente Commissie tot wijziging van Bijlage 1 met betrekking tot de Statuten van het Agentschap bij het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "EUROCONTROL", gewijzigd bij het Protocol ondertekend te Brussel op 12 februari 1981 01-12-2017 Brussel
Naar boven