Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Algemeen

Verdragsnummer 009304
Datum totstandkoming 03-07-2000
Plaats totstandkoming Chisinau
Voorlopige toepassing
In werking 01-06-2001
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
  • 2000, 78En, Ne Verdrag met Protocol
  • 2001, 108goedkeuring; inwerkingtreding
Kamerstuk 27497
Geconsolideerde tekst 0001440

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-06-2001
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven