Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982

Algemeen

Verdragsnummer 010299
Datum totstandkoming 12-02-2004
Plaats totstandkoming Parijs
Voorlopige toepassing
In werking 01-01-2022
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
  • 2005, 90Ne, En, Fr
  • 2022, 12goedkeuring; verklaring; inwerkingtreding
Kamerstuk 31118
Goedkeuringswet 2008, 508
Geconsolideerde tekst 0001019

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-01-2022
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 12-02-2004 01-01-2022 (R) 01-01-2022
Denemarken 12-02-2004 01-01-2022 (R) 01-01-2022
Duitsland 12-02-2004 01-01-2022 (R) 01-01-2022
Finland 12-02-2004 01-01-2022 (R) 01-01-2022
Frankrijk 12-02-2004 01-01-2022 (R) 01-01-2022
Italië 12-02-2004 01-01-2022 (R) 01-01-2022
Nederlanden, het Koninkrijk der 12-02-2004 01-01-2022 (R) 01-01-2022
Noorwegen 12-02-2004 24-11-2010 (R) 01-01-2022
Slovenië 12-02-2004 01-01-2022 (R) 01-01-2022
Spanje 12-02-2004 12-01-2006 (R) 01-01-2022
Verenigd Koninkrijk 12-02-2004 01-01-2022 (R) 01-01-2022
Zweden 12-02-2004 01-01-2022 (R) 01-01-2022
Zwitserland 12-02-2004 11-03-2009 (R) 01-01-2022
Naar boven