Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs

Algemeen

Verdragsnummer 010689
Datum totstandkoming 03-09-2003
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 01-02-2005
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
  • 2003, 167Ne; blz.8, Bijlage-Samenstelling en procedure van het gerecht, bedoeld in artikel 16
  • 2005, 47goedkeuring, inwerkingtreding
  • 2013, 35wijzigingsprotocol d.d. 12-12-2012 en 16-01-2013
  • 2014, 69goedkeuring, inwerkingtreding NL en BES van wijzigingsprotocol d.d. 16-01-2013
Kamerstuk 29419
Goedkeuringswet 2004, 626
Geconsolideerde tekst 0001698

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-02-2005
Nederland (Bonaire) 01-04-2014
Nederland (Sint Eustatius) 01-04-2014
Nederland (Saba) 01-04-2014
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven