Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Protocol tot wijziging van het verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de staat Israël ondertekend te Jeruzalem op 25 april 1984 en herzien op 17 juli 2001

Algemeen

Verdragsnummer 010973
Datum totstandkoming 04-12-2017
Plaats totstandkoming Jeruzalem
Voorlopige toepassing
In werking 01-05-2021
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk kst-34947-1
Geconsolideerde tekst 0002871

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-05-2021
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël 25-04-1984 Jeruzalem
Naar boven