Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Algemeen

Verdragsnummer 011339
Datum totstandkoming 10-10-2005
Plaats totstandkoming Tshwane (Pretoria)
Voorlopige toepassing
In werking 28-12-2008
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
  • 2006, 6En
  • 2006, 134vert. Ne
  • 2008, 147En, vert. Ne; Protocol tot wijziging dd. 08-07-2008; correctie vert. Ne.
  • 2008, 222goedkeuring, inwerkingtreding van Verdrag, met Protocol, en Protocol tot wijziging
Kamerstuk 30813
Geconsolideerde tekst 0003119

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 28-12-2008
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
CuraƧao
Sint Maarten
Naar boven