Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012)

Algemeen

Verdragsnummer 012143
Datum totstandkoming 27-09-2012
Plaats totstandkoming Straatsburg
Voorlopige toepassing
In werking 01-07-2019
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet 2017, 160
Geconsolideerde tekst 0006133

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-07-2019
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 27-09-2012
Duitsland 11-07-2013 27-09-2018 (R) 01-07-2019
Frankrijk 27-09-2012
Hongarije 07-03-2018 (T) 01-07-2019
Luxemburg 27-09-2012 25-09-2014 (R) 01-07-2019
Nederlanden, het Koninkrijk der 29-11-2012 07-06-2018 (R) 01-07-2019
Polen 03-12-2013
Servië 18-01-2013 18-06-2013 (R) 01-07-2019

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI) 04-11-1988 Straatsburg
Naar boven