Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken

Algemeen

Verdragsnummer 012400
Datum totstandkoming 29-03-2011
Plaats totstandkoming San José
Voorlopige toepassing
In werking 01-07-2012
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
  • 2011, 81En, Ne, Verdrag; Ne, Protocol
  • 2012, 110goedkeuring; inwerkingtreding
Kamerstuk kst-33190-1
Geconsolideerde tekst 0005275

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-07-2012
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven