Verdrag

Wijziging van bijlagen I en II bij het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen

Algemeen

Verdragsnummer 012476
Datum totstandkoming 18-12-2009
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking 26-02-2023
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Geconsolideerde tekst 0001438

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 26-02-2023
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Canada 03-05-2022 (R) 26-02-2023
Cyprus 11-09-2017 (R) 26-02-2023
Denemarken 15-11-2019 (R) 26-02-2023
Duitsland 22-09-2017 (R) 26-02-2023
Estland 15-11-2017 (R) 26-02-2023
EU (Europese Unie) 24-06-2016 (R) 26-02-2023
Finland 20-12-2016 (R) 26-02-2023
Frankrijk 13-09-2021 (R) 26-02-2023
Hongarije 28-07-2023 (R) 26-10-2023
Ierland 09-03-2021 (R) 26-02-2023
Kroatië 06-04-2018 (R) 26-02-2023
Letland 28-11-2022 (R) 26-02-2023
Litouwen 22-06-2017 (R) 26-02-2023
Luxemburg 17-08-2011 (R) 26-02-2023
Nederlanden, het Koninkrijk der 15-03-2012 (R) 26-02-2023
Noorwegen 26-03-2012 (R) 26-02-2023
Oostenrijk 06-04-2021 (R) 26-02-2023
Roemenië 25-05-2012 (R) 26-02-2023
Slovenië 22-10-2021 (R) 26-02-2023
Slowakije 25-05-2017 (R) 26-02-2023
Spanje 19-03-2018 (R) 26-02-2023
Tsjechië 22-11-2017 (R) 26-02-2023
Zweden 11-07-2017 (R) 26-02-2023
Zwitserland 30-11-2018 (R) 26-02-2023
Naar boven