Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Thailand, anderzijds

Algemeen

Verdragsnummer 012499
Datum totstandkoming 14-12-2022
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 14-12-2022
Bulgarije 14-12-2022
Cyprus 14-12-2022
Denemarken 14-12-2022
Duitsland 14-12-2022
Estland 14-12-2022
EU (Europese Unie) 14-12-2022
Finland 14-12-2022
Frankrijk 14-12-2022
Griekenland 14-12-2022
Hongarije 14-12-2022
Ierland 14-12-2022
Italië 14-12-2022
Kroatië 14-12-2022
Letland 14-12-2022
Litouwen 14-12-2022
Luxemburg 14-12-2022
Malta 14-12-2022
Nederlanden, het Koninkrijk der 14-12-2022
Oostenrijk 14-12-2022
Polen 14-12-2022
Portugal 14-12-2022
Roemenië 14-12-2022
Slovenië 14-12-2022
Slowakije 14-12-2022
Spanje 14-12-2022
Thailand 14-12-2022
Tsjechië 14-12-2022
Zweden 14-12-2022
Naar boven