Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Algemeen

Verdragsnummer 012511
Datum totstandkoming 10-08-2012
Plaats totstandkoming Addis Abeba
Voorlopige toepassing
In werking 01-09-2016
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
  • 2012, 179En
  • 2012, 192Briefwisseling d.d. 10-08-2012
  • 2013, 84vert. Ne
  • 2014, 178goedkeuring; corr; En. wijziging d.d. 18-08-2014
  • 2015, 2vert. Ne. wijziging d.d. 18-08-2014
  • 2015, 30Gezamenlijke verklaring d.d. 16-02-2015
  • 2016, 130goedkeuring, inwerkingtreding
Kamerstuk
Goedkeuringswet 2014, 257
Geconsolideerde tekst 0005914

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-09-2016
Nederland (Bonaire) 01-09-2016
Nederland (Sint Eustatius) 01-09-2016
Nederland (Saba) 01-09-2016
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven