Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

Algemeen

Verdragsnummer 012559
Datum totstandkoming 27-06-2014
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing 01-09-2014
In werking 01-07-2016
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
  • 2014, 210Ne, gedeeltelijke voorlopige toepassing EU
  • 2016, 88correcties; goedkeuring; inwerkingtreding
Kamerstuk
Goedkeuringswet 2015, 314
Geconsolideerde tekst 0006427

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-09-2014 01-07-2016
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 27-06-2014 01-02-2016 (R) 01-07-2016
Bulgarije 27-06-2014 09-09-2014 (R) 01-07-2016
Cyprus 27-06-2014 18-08-2015 (R) 01-07-2016
Denemarken 27-06-2014 18-02-2015 (R) 01-07-2016
Duitsland 27-06-2014 22-07-2015 (R) 01-07-2016
Estland 27-06-2014 12-01-2015 (R) 01-07-2016
EU (Europese Unie) 27-06-2014 23-05-2016 (R) 01-07-2016
EURATOM (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) 27-06-2014 19-04-2016 (R) 01-07-2016
Finland 27-06-2014 06-05-2015 (R) 01-07-2016
Frankrijk 27-06-2014 15-12-2015 (R) 01-07-2016
Georgië 27-06-2014 25-07-2014 (R) 01-07-2016
Griekenland 27-06-2014 14-12-2015 (R) 01-07-2016
Hongarije 27-06-2014 07-04-2015 (R) 01-07-2016
Ierland 27-06-2014 17-04-2015 (R) 01-07-2016
Italië 27-06-2014 03-02-2016 (R) 01-07-2016
Kroatië 27-06-2014 24-03-2015 (R) 01-07-2016
Letland 27-06-2014 02-10-2014 (R) 01-07-2016
Litouwen 27-06-2014 29-07-2014 (R) 01-07-2016
Luxemburg 27-06-2014 12-05-2015 (R) 01-07-2016
Malta 27-06-2014 29-08-2014 (R) 01-07-2016
Nederlanden, het Koninkrijk der 27-06-2014 21-09-2015 (R) 01-07-2016
Oostenrijk 27-06-2014 28-08-2015 (R) 01-07-2016
Polen 27-06-2014 22-05-2015 (R) 01-07-2016
Portugal 27-06-2014 08-10-2015 (R) 01-07-2016
Roemenië 27-06-2014 14-07-2014 (R) 01-07-2016
Slovenië 27-06-2014 27-07-2015 (R) 01-07-2016
Slowakije 27-06-2014 21-10-2014 (R) 01-07-2016
Spanje 27-06-2014 28-07-2015 (R) 01-07-2016
Tsjechië 27-06-2014 12-06-2015 (R) 01-07-2016
Verenigd Koninkrijk 27-06-2014 08-04-2015 (R) 01-07-2016
Zweden 27-06-2014 09-01-2015 (R) 01-07-2016
Naar boven