Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds

Algemeen

Verdragsnummer 012570
Datum totstandkoming 30-10-2016
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Geconsolideerde tekst 0006661

Opmerking

Gedeeltelijke voorlopige toepassing tussen de EU en Canada vanaf 21-09-2017 (PbEU 2017, L 238).

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige
toepassing
RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 30-10-2016
Bulgarije 30-10-2016
Canada 30-10-2016 21-09-2017
Cyprus 30-10-2016
Denemarken 30-10-2016 01-06-2017 (R)
Duitsland 30-10-2016
Estland 30-10-2016 10-11-2017 (R)
EU (Europese Unie) 30-10-2016 21-09-2017
Finland 30-10-2016 03-01-2019 (R)
Frankrijk 30-10-2016
Griekenland 30-10-2016
Hongarije 30-10-2016
Ierland 30-10-2016
Italië 30-10-2016
Kroatië 30-10-2016 09-11-2017 (R)
Letland 30-10-2016 09-03-2017 (R)
Litouwen 30-10-2016 17-05-2018 (R)
Luxemburg 30-10-2016 10-06-2020 (R)
Malta 30-10-2016 26-07-2017 (R)
Nederlanden, het Koninkrijk der 30-10-2016
Oostenrijk 30-10-2016 23-05-2019 (R)
Polen 30-10-2016
Portugal 30-10-2016 31-01-2018 (R)
Roemenië 30-10-2016
Slovenië 30-10-2016
Slowakije 30-10-2016 28-11-2019 (R)
Spanje 30-10-2016 13-12-2017 (R)
Tsjechië 30-10-2016 16-11-2017 (R)
Verenigd Koninkrijk 30-10-2016 08-11-2018 (R)
Zweden 30-10-2016 09-10-2018 (R)
Naar boven