Verdrag

Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

Algemeen

Verdragsnummer 012572
Datum totstandkoming 27-06-2014
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking 01-09-2017
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet
Geconsolideerde tekst 0006389

Opmerking

Gedeeltelijke voorlopige toepassing tussen de EU en Oekraïne vanaf 01-11-2014 (PbEU 2014, L311) en vanaf 01-01-2016 (PbEU 2015, L321).

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-09-2017
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 21-03-2014 01-02-2016 (R) 01-09-2017
Bulgarije 21-03-2014 09-09-2014 (R) 01-09-2017
Cyprus 21-03-2014 29-01-2016 (R) 01-09-2017
Denemarken 21-03-2014 18-02-2015 (R) 01-09-2017
Duitsland 21-03-2014 22-07-2015 (R) 01-09-2017
Estland 21-03-2014 12-01-2015 (R) 01-09-2017
EU (Europese Unie) 21-03-2014 11-07-2017 (R) 01-09-2017
EURATOM (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) 21-03-2014 26-06-2017 (R) 01-09-2017
Finland 21-03-2014 06-05-2015 (R) 01-09-2017
Frankrijk 21-03-2014 10-08-2015 (R) 01-09-2017
Griekenland 21-03-2014 06-01-2016 (R) 01-09-2017
Hongarije 21-03-2014 07-04-2015 (R) 01-09-2017
Ierland 21-03-2014 17-04-2015 (R) 01-09-2017
Italië 21-03-2014 11-12-2015 (R) 01-09-2017
Kroatië 21-03-2014 24-03-2015 (R) 01-09-2017
Letland 21-03-2014 31-07-2014 (R) 01-09-2017
Litouwen 21-03-2014 29-07-2014 (R) 01-09-2017
Luxemburg 21-03-2014 12-05-2015 (R) 01-09-2017
Malta 21-03-2014 29-08-2014 (R) 01-09-2017
Nederlanden, het Koninkrijk der 21-03-2014 15-06-2017 (R) 01-09-2017
Oekraïne 21-03-2014 26-09-2014 (R) 01-09-2017
Oostenrijk 21-03-2014 06-08-2015 (R) 01-09-2017
Polen 21-03-2014 24-03-2015 (R) 01-09-2017
Portugal 21-03-2014 13-05-2015 (R) 01-09-2017
Roemenië 21-03-2014 14-07-2014 (R) 01-09-2017
Slovenië 21-03-2014 27-07-2015 (R) 01-09-2017
Slowakije 21-03-2014 21-10-2014 (R) 01-09-2017
Spanje 21-03-2014 19-05-2015 (R) 01-09-2017
Tsjechië 21-03-2014 12-11-2015 (R) 01-09-2017
Verenigd Koninkrijk 21-03-2014 08-04-2015 (R) 01-09-2017
Zweden 21-03-2014 09-01-2015 (R) 01-09-2017

Moederverdrag(en)

Naar boven