Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

Algemeen

Verdragsnummer
012572
Datum totstandkoming
27-06-2014
Plaats totstandkoming
Brussel
Voorlopige toepassing
In werking
01-09-2017
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
2014, 160
2015, 92
2015, 175
2017, 7
2017, 147
Kamerstuk
34116
34669
Goedkeuringswet
2015, 315
2017, 236
Geconsolideerde tekst
0006389

Opmerking

Gedeeltelijke voorlopige toepassing tussen de EU en Oekraïne vanaf 01-11-2014 (PbEU 2014, L311) en vanaf 01-01-2016 (PbEU 2015, L321).

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
01-09-2017
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Partijen

Partijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige toepassing Ratificatie

O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie
R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving
T=Toetreding
VG=Voortgezette gebondenheid
NB=Niet bekend

In werking Opzegging Buiten werking
België 21-03-2014 01-02-2016 (R) 01-09-2017
Bulgarije 21-03-2014 09-09-2014 (R) 01-09-2017
Cyprus 21-03-2014 29-01-2016 (R) 01-09-2017
Denemarken 21-03-2014 18-02-2015 (R) 01-09-2017
Duitsland 21-03-2014 22-07-2015 (R) 01-09-2017
Estland 21-03-2014 12-01-2015 (R) 01-09-2017
EU (Europese Unie) 21-03-2014 01-11-2014 11-07-2017 (R) 01-09-2017
EURATOM (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) 21-03-2014 26-06-2017 (R) 01-09-2017
Finland 21-03-2014 06-05-2015 (R) 01-09-2017
Frankrijk 21-03-2014 10-08-2015 (R) 01-09-2017
Griekenland 21-03-2014 06-01-2016 (R) 01-09-2017
Hongarije 21-03-2014 07-04-2015 (R) 01-09-2017
Ierland 21-03-2014 17-04-2015 (R) 01-09-2017
Italië 21-03-2014 11-12-2015 (R) 01-09-2017
Kroatië 21-03-2014 24-03-2015 (R) 01-09-2017
Letland 21-03-2014 31-07-2014 (R) 01-09-2017
Litouwen 21-03-2014 29-07-2014 (R) 01-09-2017
Luxemburg 21-03-2014 12-05-2015 (R) 01-09-2017
Malta 21-03-2014 29-08-2014 (R) 01-09-2017
Nederlanden, het Koninkrijk der 21-03-2014 15-06-2017 (R) 01-09-2017
Oekraïne 21-03-2014 01-11-2014 26-09-2014 (R) 01-09-2017
Oostenrijk 21-03-2014 06-08-2015 (R) 01-09-2017
Polen 21-03-2014 24-03-2015 (R) 01-09-2017
Portugal 21-03-2014 13-05-2015 (R) 01-09-2017
Roemenië 21-03-2014 14-07-2014 (R) 01-09-2017
Slovenië 21-03-2014 27-07-2015 (R) 01-09-2017
Slowakije 21-03-2014 21-10-2014 (R) 01-09-2017
Spanje 21-03-2014 19-05-2015 (R) 01-09-2017
Tsjechië 21-03-2014 12-11-2015 (R) 01-09-2017
Verenigd Koninkrijk 21-03-2014 08-04-2015 (R) 01-09-2017
Zweden 21-03-2014 09-01-2015 (R) 01-09-2017

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds 14-06-1994 Luxemburg

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .