Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds

Algemeen

Verdragsnummer 012730
Datum totstandkoming 18-02-2017
Plaats totstandkoming München
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2017, 45Ne
Kamerstuk 35445
Geconsolideerde tekst 0006667

Opmerking

Gedeeltelijke voorlopige toepassing tussen de EU en Afghanistan vanaf 01-12-2017 (PbEU 2017, L 273).

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Afghanistan 18-02-2017 03-10-2017 (R)
België 18-02-2017
Bulgarije 18-02-2017 12-05-2017 (R)
Cyprus 18-02-2017
Denemarken 18-02-2017
Duitsland 18-02-2017 19-02-2018 (R)
Estland 18-02-2017 01-08-2017 (R)
EU (Europese Unie) 18-02-2017
Finland 18-02-2017 15-01-2019 (R)
Frankrijk 18-02-2017 20-12-2019 (R)
Griekenland 18-02-2017
Hongarije 18-02-2017 21-11-2017 (R)
Ierland 18-02-2017 03-08-2018 (R)
Italië 18-02-2017 18-01-2021 (R)
Kroatië 18-02-2017 15-03-2018 (R)
Letland 18-02-2017 06-07-2017 (R)
Litouwen 18-02-2017 04-01-2018 (R)
Luxemburg 18-02-2017 03-04-2018 (R)
Malta 18-02-2017 06-11-2018 (R)
Nederlanden, het Koninkrijk der 18-02-2017
Oostenrijk 18-02-2017
Polen 18-02-2017 03-07-2019 (R)
Portugal 18-02-2017 20-12-2018 (R)
Roemenië 18-02-2017 31-01-2019 (R)
Slovenië 18-02-2017 18-02-2019 (R)
Slowakije 18-02-2017
Spanje 18-02-2017 13-08-2018 (R)
Tsjechië 18-02-2017 02-10-2017 (R)
Verenigd Koninkrijk 18-02-2017
Zweden 18-02-2017
Naar boven