Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië houdende een verdrag tot uitbreiding van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tot Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Algemeen

Verdragsnummer 012899
Datum totstandkoming 29-08-2019
Plaats totstandkoming Chisinau
Voorlopige toepassing
In werking 01-09-2021
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Geconsolideerde tekst 0006841

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba 01-09-2021
Curaçao 01-09-2021
Sint Maarten 01-09-2021

Moederverdrag(en)

Naar boven