Verdrag

Protocol tussen de Republiek Armenië en de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Algemeen

Verdragsnummer 013064
Datum totstandkoming 20-06-2018
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking 01-09-2023
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk kst-35136-1 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0006769

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-09-2023
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Armenië 20-06-2018 09-10-2020 (R) 01-09-2023
België 20-06-2018 11-07-2023 (R) 01-09-2023
Luxemburg 20-06-2018 08-04-2020 (R) 01-09-2023
Nederlanden, het Koninkrijk der 20-06-2018 23-07-2019 (R) 01-09-2023
Naar boven