Verdrag

Verdrag betreffende de vestiging van het Galileo-referentiecentrum tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Europese Commissie en het Europese GNSS-Agentschap

Algemeen

Verdragsnummer 013090
Datum totstandkoming 30-05-2016
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 30-05-2016
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2016, 69 (externe link)En; inwerkingtreding
Kamerstuk kst-30952-238 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0006594

Opmerking

Bij Verordening (EU) nr. 2021/696 is met ingang van 1 januari 2021 het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma opgericht als vervanger en opvolger van het bij Verordening (EU) nr. 912/2010 opgerichte Europees GNSS-Agentschap (zie PbEU 2021, L 170/69).

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 30-05-2016
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
CuraƧao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Commissie van de Europese Unie 30-05-2016 (O) 30-05-2016
Europese GNSS-Agentschap 30-05-2016 (O) 30-05-2016
Nederlanden, het Koninkrijk der 30-05-2016 (O) 30-05-2016
Naar boven