Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Depositair

Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de integratie van de luchtruimbewaking tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen (renegades)

Algemeen

Verdragsnummer
013124
Datum totstandkoming
04-03-2015
Plaats totstandkoming
's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking
01-01-2017
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
2015, 36
2015, 97
2016, 187
Kamerstuk
34241
Goedkeuringswet
2016, 76
Geconsolideerde tekst
0006450

Gewaarmerkt afschrift

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
01-01-2017
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Partijen

Partijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige toepassing Ratificatie

O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie
R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving
T=Toetreding
VG=Voortgezette gebondenheid
NB=Niet bekend

In werking Opzegging Buiten werking
België 04-03-2015 21-04-2016 (R) 01-01-2017
Luxemburg 04-03-2015 04-11-2016 (R) 01-01-2017
Nederlanden, het Koninkrijk der 04-03-2015 20-06-2016 (R) 01-01-2017

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .