Verdrag

Briefwisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het vestigen en functioneren van het «International Groundwater Resources Assessment Centre» in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO

Algemeen

Verdragsnummer 013316
Datum totstandkoming 19-08-2016
Plaats totstandkoming Parijs
Voorlopige toepassing
In werking 19-08-2016
Terugwerkende kracht
Buiten werking 21-08-2017
Tractatenblad 2016, 129 (externe link)En, inwerkingtreding
Kamerstuk kst-30952-247 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0005608

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 19-08-2016 21-08-2017
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven