Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Overeenkomst tot oprichting van de Square Kilometre Array Observatory

Algemeen

Verdragsnummer 013341
Datum totstandkoming 12-03-2019
Plaats totstandkoming Rome
Voorlopige toepassing
In werking 15-01-2021
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk kst-35221-1
Geconsolideerde tekst 0006802

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 15-01-2021
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Australië 12-03-2019 28-09-2020 (R) 15-01-2021
China 12-03-2019
Italië 12-03-2019 30-11-2020 (R) 15-01-2021
Nederlanden, het Koninkrijk der 12-03-2019 31-07-2019 (R) 15-01-2021
Portugal 12-03-2019 26-01-2021 (R) 25-02-2021
Verenigd Koninkrijk 12-03-2019 16-12-2020 (R) 15-01-2021
Zuid-Afrika 12-03-2019 29-05-2020 (R) 15-01-2021
Naar boven