Verdrag

Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens overeenkomstig Richtlijn 2011/76/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen

Algemeen

Verdragsnummer 013408
Datum totstandkoming 06-12-2017
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking 01-05-2019
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk kst-34946-1 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0001210

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-05-2019
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 06-12-2017 18-01-2019 (R) 01-05-2019 31-03-2019
Denemarken 06-12-2017 06-11-2018 (R) 01-05-2019
Luxemburg 06-12-2017 30-04-2019 (R) 01-05-2019
Nederlanden, het Koninkrijk der 06-12-2017 30-08-2018 (R) 01-05-2019
Zweden 06-12-2017 19-03-2019 (R) 01-05-2019

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens 09-02-1994 Brussel
Naar boven