Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking

Algemeen

Verdragsnummer 013562
Datum totstandkoming 23-07-2018
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2018, 160Ne, Fr
Kamerstuk 35692
Geconsolideerde tekst 0006758

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 23-07-2018
Luxemburg 23-07-2018
Nederlanden, het Koninkrijk der 23-07-2018
Naar boven