Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds

Algemeen

Verdragsnummer 013581
Datum totstandkoming 17-07-2018
Plaats totstandkoming Tokio
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2018, 171Ne
Kamerstuk 35775
Geconsolideerde tekst 0006765

Opmerking

Gedeeltelijke voorlopige toepassing tussen de EU en Japan vanaf 01-02-2019 (PbEU 2019, L 23).

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 17-07-2018
Bulgarije 17-07-2018 17-04-2019 (R)
Cyprus 17-07-2018
Denemarken 17-07-2018
Duitsland 17-07-2018 21-08-2019 (R)
Estland 17-07-2018 12-12-2018 (R)
EU (Europese Unie) 17-07-2018
Finland 17-07-2018 29-01-2020 (R)
Frankrijk 17-07-2018 12-08-2021 (R)
Griekenland 17-07-2018
Hongarije 17-07-2018 21-05-2019 (R)
Ierland 17-07-2018
Italië 17-07-2018
Japan 17-07-2018 21-12-2018 (R)
Kroatië 17-07-2018 27-01-2020 (R)
Letland 17-07-2018 13-11-2018 (R)
Litouwen 17-07-2018 20-05-2021 (R)
Luxemburg 17-07-2018 17-12-2020 (R)
Malta 17-07-2018 22-11-2018 (R)
Nederlanden, het Koninkrijk der 04-07-2018
Oostenrijk 17-07-2018 04-06-2019 (R)
Polen 17-07-2018 20-09-2019 (R)
Portugal 17-07-2018 18-05-2021 (R)
Roemenië 17-07-2018 09-12-2019 (R)
Slovenië 17-07-2018 21-08-2019 (R)
Slowakije 17-07-2018 15-01-2020 (R)
Spanje 17-07-2018 30-11-2020 (R)
Tsjechië 17-07-2018 17-12-2020 (R)
Verenigd Koninkrijk 17-07-2018
Zweden 17-07-2018
Naar boven