Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika houdende een verdrag tot uitbreiding van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk tot Curaçao

Algemeen

Verdragsnummer 013594
Datum totstandkoming 15-11-2018
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 22-04-2020
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 35143-R2120
Goedkeuringswet 2020, 117
Geconsolideerde tekst 0006777

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao 22-04-2020
Sint Maarten
Naar boven