Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Staat Qatar, anderzijds

Algemeen

Verdragsnummer 013673
Datum totstandkoming 18-10-2021
Plaats totstandkoming Luxemburg
Voorlopige toepassing 18-10-2021
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2021, 156Ne; voorlopige toepassing
Kamerstuk 35960
Geconsolideerde tekst 0006942

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 18-10-2021
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 18-10-2021
Bulgarije 18-10-2021
Cyprus 18-10-2021
Denemarken 18-10-2021
Duitsland 18-10-2021
Estland 18-10-2021
EU (Europese Unie) 18-10-2021
Finland 18-10-2021
Frankrijk 18-10-2021
Griekenland 18-10-2021
Hongarije 18-10-2021
Ierland 18-10-2021
Italië 18-10-2021
Kroatië 18-10-2021
Letland 18-10-2021
Litouwen 18-10-2021
Luxemburg 18-10-2021
Malta 18-10-2021
Nederlanden, het Koninkrijk der 18-10-2021
Oostenrijk 18-10-2021
Polen 18-10-2021
Portugal 18-10-2021
Qatar 18-10-2021
Roemenië 18-10-2021
Slovenië 18-10-2021
Slowakije 18-10-2021
Spanje 18-10-2021
Tsjechië 18-10-2021
Zweden 18-10-2021
Naar boven