Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Briefwisseling inzake het van toepassing worden op het Koninkrijk der Nederlanden van het Aanvullend Protocol tot vaststelling van de status van de niet-Franse detachementen van de Taakgroep “TAKUBA” van 10 maart 2020 bij de Overeenkomst tot vaststelling van de status van de strijdmacht “SERVAL” tussen Mali en Frankrijk van 8 maart 2013

Algemeen

Verdragsnummer 013755
Datum totstandkoming 09-03-2021
Plaats totstandkoming Parijs
Voorlopige toepassing
In werking 09-03-2021
Terugwerkende kracht
Buiten werking 09-03-2022
Tractatenblad 2021, 36Fr, inwerkingtreding
Kamerstuk kst-30952-379
Geconsolideerde tekst 0006899

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 09-03-2021 09-03-2022
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Frankrijk 09-03-2021 09-03-2022
Mali 09-03-2021 09-03-2022
Nederlanden, het Koninkrijk der 09-03-2021 09-03-2022
Naar boven