Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag betreffende de automatische erkenning van diploma's in het hoger onderwijs

Algemeen

Verdragsnummer 013765
Datum totstandkoming 14-09-2021
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2021, 122En, Ne, Fr
Geconsolideerde tekst 0006932

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België (Duitstalige Gemeenschap) 14-09-2021
België (Franse Gemeenschap) 14-09-2021
België (Vlaamse Gemeenschap) 14-09-2021
Estland 14-09-2021
Letland 14-09-2021
Litouwen 14-09-2021
Luxemburg 14-09-2021
Nederlanden, het Koninkrijk der 14-09-2021
Naar boven